dialog@stahlgruber.de
www.stahlgruber.de
Tel 08121 707-0
Fax 08121 707-77000

STAHLGRUBER GmbH
Centrála
Gruber Straße 65
85586 Poing, Německo

Rejstříkový soud
Obvodový soud Mnichov, obchodní rejstřík HR B 163613

DIČ
DE 250 509 458

Jednatelé
Andrej Jerman
Werner Maier
John S. Quinn
Frank Schöller

Všechna práva vyhrazena. Převzetí údajů a obsahů k umístění do online služeb a na internet, kopírování do tiskových médií a na nosiče dat, obzvlášť CD-ROM, DVD atd., také částečně, je možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení vydavatelem. Chyby v reprodukci, omyly a změny vyhrazeny. Vyobrazení se mohou lišit od zboží. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky v příslušném platném znění.

OCHRANA ÚDAJŮ

S osobními údaji, které jsou sbírány v rámci internetových stránek STAHLGRUBER GmbH, je zacházeno přísně důvěrně a slouží výhradně k účelu zpracování Vašich dotazů (objednávek, nabídek, cenových dotazů, dotazů k produktům). Údaje jsou předávány ke zpracování Vašich dotazů výhradně na příslušná místa ve společnosti STAHLGRUBER. Zpracování a ukládání údajů se provádí podle německých ustanovení na ochranu údajů. Informace, které neobsahují osobní údaje (např. provozní systém, internetový prohlížeč, počet návštěv), používáme pouze ke sledování atraktivnosti našich webových stránek. U těchto údajů se jedná o informace, u kterých není možné vyvodit závěry týkající se osoby uživatele.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vyrobené prostřednictvím Cookie o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce společnost Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech dohody o Evropském hospodářském prostoru ovšem předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude používat tyto informace z pověření provozovatele této webové stránky, aby vyhodnocovala Vaše používání webové stránky, sestavovala reporty o aktivitách na webové stránce a poskytovala provozovateli webové stránky další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání Cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; odkazujeme ovšem na to, že v tomto případě popř. nebudete moci používat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit společnosti Google ve sběru údajů nashromážděných prostřednictvím Cookie a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google, když si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google +1

Sběr a předávání informací:
Pomocí tlačítka Google +1 můžete informace zveřejňovat na celém světě. Pomocí tlačítka Google +1 obdržíte Vy a ostatní uživatelé personifikované obsahy od společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá jak informace, které jste uvedli pro obsah +1, tak informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na +1 prohlédli. Vaše +1 mohou být zobrazeny ve službách Googlu jako poznámky společně s Vaším jménem profilu a Vaší fotografií, jako např. ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem profilu na Googlu nebo na jiných místech na webových stránkách a reklamách na internetu. Společnost Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1, aby zlepšila své služby pro Vás a ostatní osoby. Abyste mohli používat tlačítko Google +1, potřebujete na Googlu celosvětově viditelný, veřejný profil, který musí obsahovat minimálně jméno vybrané pro profil. Toto jméno se používá ve všech službách společnosti Google. V některých případech může toto jméno nahradit také jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahů prostřednictvím Vašeho účtu na Googlu. Totožnost Vašeho profilu na Googlu může být zobrazena uživatelům, kteří znají Vaši e-mailovou adresu nebo disponují jinými identifikačními informacemi o Vaší osobě.

Použití nasbíraných informací:

Vedle shora vysvětlených účelů použití budou použity Vámi poskytnuté informace dle platných ustanovení společnosti Google na ochranu údajů. Společnost Google může vydat souhrnné statistiky o +1 aktivitách uživatelů, resp. tyto může předat uživatelům a partnerům, jako např. vydavatelům, inzerentům nebo spojeným webovým stránkám.

INFORMACE K AUTORSKÉMU PRÁVU

Obrázky a grafiky byly použity z následujících zdrojů:

© Tsiumpa / Fotolia.com, © ESB Professional / shutterstock.com, © Caia Image / f1online.de, © Audura / audura.parts, © Cristian Teichner / shutterstock.com, © Contact GmbH / contact-gmbh.com

KONCEPCE, DESIGN A REALIZACE:

CONTACT GmbH – Agentura pro komunikaci
www.contact-gmbh.com

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

STAHLGRUBER GmbH neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s jakýmkoliv použitím údajů o produktech a dalších informací na této internetové platformě, pokud se tyto nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Vyloučení odpovědnosti dále neplatí, jestliže došlo k poškození života, zdraví nebo těla nebo jestliže jsou dotčeny nároky dle zákona o odpovědnosti za výrobek. Jestliže se odkazuje na této webové stránce na internetové stránky třetích osob, potom STAHLGRUBER GmbH neodpovídá za obsah těchto internetových stránek.